風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...Artykuł napisany przez Raymonda Lo

Zgodnie z prognozą, początkowe miesiące Roku Królika są pełne zawirowań. Większe wydarzenia jakich dotychczas doświadczyliśmy to Jaśminowa Rewolucja w krajach Północnej Afryki i poważne trzęsienia ziemi w Nowej Zelandii i Japonii. Wszystkie te wydarzenia mogą być wyjaśnione przy pomocy chińskiej metafizyki. Ten artykuł ma na celu przedstawienie czynników Feng Shui i Czterech Filarów Przeznaczenia kryjących się w tych wydarzeniach.

Jaśminowa Rewolucja zaczęła się w Tunezji, potem rozszerzyła się na Egipt, Jemen i Libię. To z pewnością jest zjawisko "Okresu 8" w latach 2004-2024. "Okres 8" reprezentuje potęgę młodych ludzi. Tak jak pisałem w mojej prognozie na 2011 rok - "Królik to kwiaty i trawy oraz gałęzie drzew. Reprezentuje on młodość, ruch i aktywność, więc zapowiada się energiczny rok
z nowymi ideami młodych ludzi, jak również to właśnie młodzi ludzie będą domagać się zmian i reform w polityce i warunkach socjalnych."

Zadziwiające jest że przyjęto właśnie taki termin jak "Jaśminowa Rewolucja" dla tych wydarzeń, ponieważ on dokładnie odzwierciedla konflikt między Metalem Yin i Kwiatem. To wszystko zdarzyło się wiosną 2011, gdy pierwsze dwa miesiące luty
i marzec są miesiącami z Metalem ponad Drzewem; luty ma Metal Yang ponad Tygrysem, a marzec ma Metal Yin ponad Królikiem. Tak więc konflikt między Metalem i Drzewem mógł być najpoważniejszy właśnie w tych dwóch miesiącach.

W tym wszystkim można odnaleźć również wyraźną przyczynę Feng Shui, powodującą te wydarzenia w krajach Północnej Afryki. W obecnym "Okresie 8" - ponieważ trygram 8 Góra reprezentuje północny wschód, zasady Xuan Kong Feng Shui głoszą że kraj lub region w którym na północnym wschodzie są góry, będzie się cieszyć ludzką harmonią. Jeśli krajobraz wskazuje na coś odwrotnego, czyli zamiast gór na północnym wschodzie jest woda - oznacza to z kolei dysharmonię w aspekcie ludzkim. Wskazuje to też na brak stabilizacji, niepokoje społeczne i konflikty. Ta teoria sprawdziła się w historii świata. Wszystkie te kraje; Tunezja, Egipt i Libia graniczą z Morzem Śródziemnym na północy i północnym wschodzie. To z pewnością przyczynia się do zawirowań w tych krajach w "Okresie 8". Dobrą wiadomością jest to, że następny okres - 9 - reprezentuje południe i przyniesie pomyślność krajom mającym morze na północy i góry na południu. Może to wskazywać na to, że obecna rewolucja przyniesie zmiany prowadzące do ery pomyślności dla tych krajów w latach po 2024.

To samo Feng Shui może też przyczyniać się do ostatnich katastrof - trzęsienia ziemi w Japonii, Nowej Zelandii, powodzi
w Queensland w Australii i zawirowań w Północnej Afryce. Wspólną cechą wszystkich tych krajów jest to że mają wielką wodę
na północnym wschodzie, co oznacza ludzkie tragedie w "Okresie 8", który opisany jest przez trygram północnego wschodu.

Gdy piszę ten artykuł, w Libii wciąż trwają zaciekłe walki. Kaddafi walczy o odzyskanie kontroli nad krajem. Patrząc na wykres Czterech Filarów Przeznaczenia Kaddafiego, on urodził się w 1942 roku, w dniu Metalu Yin ponad Królikiem.
W mojej przepowiedni na 2011 rok wspomniałem także że ludzie Metale Yin są umiarkowani na zewnątrz ale bardzo twardzi
i zawzięci wewnątrz, mogą być drastyczni w postępowaniu, bo taka jest natura sztyletu. Również "ludzie urodzeni w latach kończących się 2 lub 3 spotkają w roku Królika Szlachetnego Człowieka, co oznacza że otrzymają od kogoś wsparcie lub ktoś będzie działać na ich korzyść." Niestety Kaddafi posiada obie cechy, urodził się w dniu Metalu Yin ponad Królikiem i urodził się
w roku 1942. Tak więc walka przeciwko niemu może być w tym roku trudna.

Cztery Filary Przeznaczenia Muammara Kaddafiego urodzonego 7 czerwca 1942 roku:

wykres1

W Czterech Filarach widzimy
że jest on osobą o słabym Metalu a Ogień reprezentuje
jego władzę. Ale jest on obecnie w okresie szczęścia Wodnego Szczura, będącego w konflikcie z Ogniem. To dlatego jego władza została poważnie zakwestionowana.


W pierwszych dwóch miesiącach Roku Królika, doświadczyliśmy poważnych trzęsień ziemi; niszczące trzęsienie wystąpiło
w Nowej Zelandii 22 lutego i w Japonii 11 marca. Wciąż nie posiadamy doskonałego narzędzia do przewidywania trzęsień ziemi, ale według moich wcześniejszych badań, z pewnością jest tu pewna korelacja z wpływem Feng Shui i Czterech Filarów.
W większości przypadków trzęsień ziemi, jeśli zbadamy Cztery Filary momentu wystąpienia zjawiska, często widzimy bardzo osłabiony element ziemi. Także wykres Wędrującej Gwiazdy Feng Shui takiego momentu pokazuje koncentrację złej energii 2 i 5 w kierunku obszaru dotkniętego trzęsieniem ziemi.

Zbadajmy parę przykładów poważnych trzęsień ziemi.


Wielkie tsunami 26 grudnia 2004:

wykres2

Cztery Filary pokazują że zjawisko nastąpiło w dniu Ziemi Yin ponad Królikiem, gdzie Drzewo zaatakowało Ziemię z dołu.
Zdarzyło się to w roku Małpy, miesiącu Szczura i godzinie Smoka. Małpa ze Szczurem i Smokiem reprezentuje wielką wodę wyzwalającą tsunami. Wykres Feng Shui pokazuje gwiazdy 2i 5 oraz 3 Sha skoncentrowane na południu. Dlatego katastrofa wydarzyła się na południu Azji.


Trzęsienie ziemi w Chile 27 lutego 2010:

wykres3


Cztery Filary pokazują dzień Ziemi ponad Małpą i trzy Tygrysy w konflikcie z Małpą. Tak więc podstawa ziemi jest poważnie niestabilna, co powoduje trzęsienie ziemi. To trzęsienie jest na lądzie, nie ma elementu Wody. Wykres Wędrującej Gwiazdy pokazuje 5 na południowym zachodzie i to jest lokalizacja Chile.


Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii 22 lutego 2011:

wykres4


To jest zdumiewające że Cztery Filary tego trzęsienia ziemi są prawie takie same jak te z Chile; taki sam dzień Ziemi ponad Małpą i podobny konflikt Tygrysa miesiąca z dniem. Wykres Wędrującej Gwiazdy dla tego zdarzenia pokazuje 5 na wschodzie, stąd zdarzy się to we wschodniej części świata, a Christchurch jest na wschodzie Nowej Zelandii.


Trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011:

wykres5


Te Cztery Filary pokazują Drzewo ponad Ziemią dnia, w roku i miesiącu Drzewa. U góry w miesiącu i roku są elementy Metalu. Całe to Drzewo atakuje Ziemię, a Metal Ziemię osłabia. Całkowicie brakuje elementu Ognia, więc nic nie może wesprzeć Ziemi. Trzęsienie ziemi nastąpiło w godzinie Owcy, będącej w konflikcie z Wołem dnia. Widzimy więc, że Ziemia jest pod atakiem, słaba. Dodatkowo płyty ziemne trą o siebie pod spodem. Następny dzień 12 marca jest dniem Ognistego Tygrysa; jest to silny Ogień wsparty Drzewem roku, miesiąca i dnia. Dlatego pojawił się ogień i eksplozja w elektrowni atomowej.

Lokalizacja zdarzenia to wschodnia Japonia, wschodnia część świata i widzimy podwójną gwiazdę 5 na wschodzie wykresu Wędrującej Gwiazdy. Ja ostrzegałem na Facebooku a także w audycji Naked Lunch w Radio Hong Kong, że marzec 2011 może być najbardziej krytycznym czasem tego roku, ponieważ ten miesiąc jest miesiącem Metalowego Królika w roku Metalowego Królika. Dodatkowo miesięczna gwiazda w centrum wykresu Feng Shui to 7 dublująca gwiazdę roczną. Tak więc Królik się dubluje i niekorzystne gwiazdy się dublują. Oznacza to że najgorsze rzeczy w roku zdarzą się właśnie teraz, w tym miesiącu.
Absolutnie konieczne jest więc powieszenie metalowego dzwonka wietrznego na wschodzie biura lub domu w tym miesiącu.

Jeszcze na zakończenie tego artykułu możemy przyjrzeć się Czterem Filarom obecnego premiera Japonii Pana Naoto Kan, urodzonego 10 października 1946 roku.

wykres6 On jest osobą słabym Ogniem, potrzebuje wsparcia Drzewa,
ale ostatnio wkroczył w okres szczęścia Ziemnego Smoka, który niezbyt go wspiera
a dodatkowo jest w konflikcie
z Psem w roku i miesiącu.
Ta potężna Ziemia wyczerpuje jego Ogień. Ostatni rok Tygrysa dał mu duże wsparcie, ale gdy Tygrys odszedł, po rozpoczęciu marca zaczęły się kłopoty.

Tuż przed trzęsieniem ziemi pojawił się już kryzys polityczny, minister spraw zagranicznych podał się do dymisji, a on sam również był pod presją rezygnacji ze względu na sprawy związane z funduszami zagranicznymi. Jego przyszłość nie jest łatwa, szczególnie kwiecień - miesiąc Smoka i następny rok Smoka; wszystko to tworzy konflikt z podwójnym Psem wykresu Naoto Kan.

Artykuł został przetłumaczony przez Małgorzatę Gałkowską-Błądek
Oryginał znajduje się na stronie Mistrza Raymonda Lo