風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...
Artykuł napisany przez Josepha Yu

Zdefiniowanie Niebiańskiego Serca jest najważniejszym krokiem w Feng Shui Wędrującej Gwiazdy. Ale jest to też jeden z wielu tematów budzących spory między mistrzami Feng Shui. Istnieją co najmniej trzy wersje. Pierwsza mówi że używamy obecnego okresu niezależnie od tego kiedy budynek powstał. Druga mówi że to data ukończenia budowy określa gwiazdę okresu
w centrum. Trzecia wersja głosi, że decydującym czynnikiem jest data wprowadzenia się mieszkańców.

Mistrz Jiang Da Hong jest autorytetem w dziedzinie Feng Shui Wędrującej Gwiazdy i mówi on wiele o domach yang. Prawdziwi praktycy Xuan Kong Feng Shui muszą opierać się na tym nauczaniu. Problemem jest to, że to samo nauczanie może mieć wiele interpretacji, a mistrzowie Feng Shui nie we wszystkim są ze sobą zgodni.

Mistrz Jiang nie nauczał metody lecącej gwiazdy jawnie. To Mistrz Shen Zhu Reng zinterpretował to nauczanie i wyciągnął Xuan Kong Feng Shui na światło dzienne. Oczywiście znalazło się wielu ludzi, którzy atakowali nauczanie Mistrza Shena,
ponieważ nie uczył się on od mistrza.

W "Xuan Kong Xue" Shen wprowadza ważny tekst Mistrza Jianga: "Ba Zhai Tian Yuan Fu" opatrując go komentarzem.
Oto paragraf dający nam pewne wskazówki dotyczące kontrowersji daty budowy kontra data wprowadzenia się,
jeżeli chodzi o zdefiniowanie wykresu gwiazd budynku.

Jeżeli dom jest duży, to potęga zapraszana do niego jest duża i szeroka. Jeżeli dom jest mały, to otrzymywana przez niego qi jest słaba. W każdym przypadku jest to główna qi, o którą tu chodzi. Trzeba zbadać prawdziwy kierunek i zwrócić uwagę
czy gwiazdy poruszają się rosnąco czy malejąco. (Uwaga Shen'a: To jest mowa o sile qi otrzymywanej przez duże i małe domy).

Jeżeli zmieniają się drzwi, zmieni to więdnięcie w rozkwit. Jeżeli przeniesione jest przejście, rozróżni to szczęście
od nieszczęścia. Jeżeli część domu jest zburzona, a na to miejsce zbudowano nowy pokój, ważne jest aby zdecydować
czy wybrać wschodnią część czy zachodnią. Pomyślne i niepomyślne miejsca muszą być znane zanim nastąpi remont.
(Uwaga Shen'a: To nam mówi o metodzie renowacji. Dla domów yang, qi wchodzi przez drzwi. Nawet jak miejsce jest poza swoim cyklem, zmiana drzwi zlikwiduje niepomyślność. Dla miejsca będącego w swoim cyklu, jeżeli wybierze się niewłaściwe drzwi, szczęście bardzo się zmniejszy. Nawet stopa i cal czynią wielką różnicę. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Jeżeli mają być otwarte drzwi, to musimy wiedzieć kiedy dom był zbudowany. Wtedy użyjemy lecącej gwiazdy do zbadania która lokalizacja jest najwłaściwsza dla drzwi aby otrzymywały wibrującą qi. Wibrująca qi musi być najbardziej wibrującą qi w bieżącym okresie,
aby usunąć niepomyślność. Jeżeli wiemy że drzwi są w lokalizacji wibrującej ale odnoszącej się do okresu budowy, to obecnie jest to miejsce gdzie qi jest osłabiona lub wyczerpana, to jest naprawdę złe. Dlatego, zmiana drzwi jest najwłaściwsza gdy jest miejsce z wibrującą qi.)

Aby wyjaśnić to w prostszy sposób, ten paragraf mówi nam że lokalizacja drzwi jest najważniejszą sprawą w domu.
Dom można uczynić szczęśliwym poprzez renowację. Przede wszystkim musimy wiedzieć kiedy dom zbudowano.
Wtedy możemy sporządzić wykres lecącej gwiazdy, zgodnie z okresem budowy. (To właśnie okres budowy musimy znać
a nie datę wprowadzenia się, według Mistrza Shen'a i sugestii Mistrza Jiang'a).

Na przykład rozważmy dom zbudowany w Okresie 6, skierowany na Bing (S1) z głównym wejściem w Wu.


wykres Gwiazda wody w Wu jest 5, i jest ona sha qi w Okresie 7. Pojawia się sugestia, aby zainstalować nowe drzwi w wibrującej lokalizacji. W okresie 7 najbardziej wibrującą lokalizacją jest Pałac Dui. Jednak gwiazda wody w Dui to 3 i jest ona również sha qi. Miejscem które ma tutaj najbardziej wibrującą qi w okresie 7 jest Pałac Kun gdzie jest gwiazda wody 7. Drzwi powinny być umieszczone w Kun.

Przykład ten jasno przedstawia piękno Lecącej Gwiazdy Xuan Kong. Nie jest moją intencją przekonywanie kogokolwiek że trzeba używać daty budowy w celu określenia wykresu lecącej gwiazdy. Ja tylko pragnę zacytować dwóch wielkich mistrzów Jiang Da Hong'a i Shen Zhu Reng'a, aby podeprzeć mój pogląd.

Powyższy artykuł przetłumaczyła Małgorzata Gałkowska-Błądek.
Oryginał znajduje się na stronie Mistrza Josepha Yu