風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...
Artykuł napisany przez Josepha Yu

Otrzymuję wiele zapytań z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Argentyny, Wenezueli, Południowej Afryki, Singapuru i Malezji. Pytanie zazwyczaj brzmi: "Czy na Półkuli Południowej oraz wzdłuż równika można stosować Feng Shui bez żadnych modyfikacji?"

Moja odpowiedź brzmi: "Tak. Nie ma potrzeby modyfikowania konwencjonalnej techniki wynalezionej w Chinach. Zasady Feng Shui oraz metody konsultacji pozostają takie same we wszystkich częściach świata. Aczkolwiek istnieją dwa takie miejsca, gdzie nie można praktykować Feng Shui; są to Biegun Północny i Biegun Południowy.
Są to punkty jednoimienne (cóż za skomplikowany matematyczny termin!). Na Biegunie Północnym wszystkie kierunki są południem, a na Biegunie Południowym wszystkie kierunki są północą."


Moja odpowiedź oparta jest nie na teorii, ale na danych praktycznych uzyskanych od innych konsultantów oraz na moim osobistym doświadczeniu.

Jeżeli jednak zbadamy podstawy Feng Shui, odkryjemy że istnieją tematy budzące wątpliwości w stosunku do uzyskanej doświadczalnie odpowiedzi.

PIĘĆ ELEMENTÓW

Nie muszą być modyfikowane. Ponieważ oznaczają one różne formy energii, będą one takie same nawet w innych częściach Wszechświata.

Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że słowa którymi opisujemy owe energie, są tylko słowami w miarę najdokładniej określającymi zachowanie i charakter tych energii.
Na przykład:

Metal - Porusza się w ustalonym kierunku, samotność
Woda - Porusza się w dół, wolność
Drzewo - Porusza się w górę, wzrost
Ogień - Promieniuje, gorąco, rozproszenie
Ziemia - Stabilność, koncentracja

YIN I YANG

Jest to pojęcie uniwersalne obejmujące przeciwieństwa i nie powinno być modyfikowane.

Często spotykamy błąd w rozumieniu klasyfikacji yin i yang. Niektórzy ludzie sądzą, że góra jest silna a woda słaba i dlatego góra jest yang a woda yin. To nie jest prawda. W Feng Shui rozpatrujemy ruch i bezruch. Góra się nie porusza, ale woda płynie.
To co się nie porusza jest yin, a to co się porusza jest yang. Dlatego też gdy porównujemy górę i wodę, woda powinna być uważana za cechę yang, a góra za cechę yin [1].

BAGUA

W tym miejscu odnoszę się do Hou Tian Ba Gua Króla Wena, które jest używane w Feng Shui. (Istnieje jeszcze Xian Tian Ba Gua - przyp. tłum.) Popularnie tłumaczymy to jako "Ba Gua Późniejszego Nieba". Oto tłumaczenie słowo po słowie:

Xian = Wczesny
Hou = Późny
Tian = Niebo

Jednak terminy "Hou Tian" i "Xian Tian" składają się z dwóch znaków i "Hou Tian" nie oznacza "Późnego Nieba".

"Xian Tian" oznacza "Początkowy", "Wrodzony", "Naturalny".
"Hou Tian" oznacza "Późny", "Osiągnięty po urodzeniu", "Otrzymany sztucznie".

Uważa się, że "Xian Tian Ba Gua" jest wynalazkiem Fu Xi [2]. Król Wen [3] zmodyfikował to według Luo Shu i efekt jest znany jako "Hou Tian Ba Gua".

Jeżeli uznamy Ba Gua jedynie jako mapę energii, to pojawiają się tu kontrowersje w związku z Półkulą Południową.

Hou Tian Ba Gua


Ponieważ Feng Shui powstało w Chinach, wiele zasad odnosi się do aspektów geograficznych centralnych Chin. To naturalne,
że Ba Gua narodziło się z klimatem Chin w tle. Energia ciepła przychodzi głównie z południa i dlatego Król Wen przypisał Pałac Ognia kierunkowi południowemu na Ba Gua. Wschodnie części Chin mają bogatszą szatę roślinną, za to zachód jest bogatszy
w minerały. Stąd Król Wen przypisał Pałac Grzmotu wschodowi, a Pałac Wiatru południowemu wschodowi, przy czym oba te kierunki są natury Drzewa. Pałac Jeziora połączony został z zachodem, a Pałac Nieba z północnym zachodem - oba kierunki
w naturze Metalu. Na północy istniała obfitość wody w postaci lodu i nie przypadkowo Pałac Wody znajduje się na północy. Pozostałe sektory - północny wschód i południowy zachód zostały przypisane odpowiednio Pałacowi Góry i Pałacowi Ziemi.

Tymczasem na Półkuli Południowej energia ciepła przychodzi głównie z północy, podczas gdy kierunek południa to lodowiec Antarktyki. Czy powinniśmy więc zmodyfikować Ba Gua?

Jeżeli uważamy Ba Gua za mapę energii w różnych kierunkach to tak. Ale tak naprawdę Ba Gua zawiera o wiele więcej wartości.

Zanim omówimy Luo Shu, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie "Czy Ba Gua powinno być modyfikowane w zależności od miejsca na Ziemi, w którym chcemy je zastosować?"

Powodem dla którego mamy cztery pory roku, jest różne położenie Słońca w różnych okresach roku. Można zaprojektować mapę, lokalizującą różne źródła energii. Gdy poruszamy się w kierunku obszarów tropikalnych, przez cały rok dominuje energia gorąca. Gdy przeniesiemy się bliżej Bieguna Północnego, dominuje energia Wody. Używamy wciąż tej samej mapy, ale siła różnych energii ulega zmianie. Gdy poruszamy się w kierunku Półkuli Południowej, sytuacja jest odwrotna. Wydawało by się całkowicie naturalne, że nasza mapa wyglądałaby wtedy następująco:

Hou Tian Ba Gua pd


Dla obszarów okołorównikowych i w samym pasie równika dominuje energia Ognia. Energia ta przychodzi ze wszystkich kierunków jako dodatek do innych energii. Fakt, że w obszarach tropikalnych, choroby się łatwiej rozprzestrzeniają, można wytłumaczyć tym, że energia Ognia wzmacnia złe Gwiazdy #2 i #5. Również jest faktem, że obszary tropikalne są bardziej produktywne, ponieważ energia Ognia wzmacnia też pomyślną Gwiazdę #8. Mapa opisująca podstawowe energie przychodzące
z ośmiu kierunków, zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Jeżeli mielibyśmy uważać Ba Gua za mapę energii mających związek z klimatem, to każde miejsce na świecie miałoby własne Ba Gua. Byłaby nieskończona ilość Ba Gua zamiast tylko dwóch - dla północy i południa. Ten sposób patrzenia na Ba Gua nie jest tym, który uwzględniamy w naszych studiach.
Fu Xi wynalazł Ba Gua na podstawie swoich obserwacji nieba, Ziemi oraz ludzi. Aby przestudiować energie Ziemi, rozważmy "Luo Shu", które jest rzeczywistą mapą energii, zawierającą energie pochodzące z różnych źródeł - Słońca, magnetyzmu, kosmosu itd.

LUO SHU

Luo Shu opisuje lokalizację dziewięciu Gwiazd w ciągu zmieniającego się czasu. Wiele ludzi sądzi, że są to gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. Nie jest to prawda. We Wszechświecie są miliardy gwiazd. Dlaczego właśnie te a nie inne [4] miałyby oddziaływać na dane miejsce? Poza tym Wielka Niedźwiedzica nie jest widoczna w wielu miejscach na Południowej Półkuli. Czy to znaczy, że Feng Shui nie może być tam stosowane? Starożytni Chińczycy lubili używać nazwy tych gwiazd w astrologii [5] i było to naturalne, że mistrzowie Feng Shui również stosowali te nazwy. Powiedziałbym raczej, że dziewięć liczb reprezentuje dziewięć różnych rodzajów energii zmiennych w czasie. Energie te istnieją we Wszechświecie i można je nałożyć na zamknięty obszar określony odpowiednią pozycją góry i wody [6]. Dla domów definiujemy mapę energii według ich orientacji oraz daty budowy [7].

Sądzi się, że Luo Shu zostało odkryte przez pierwszego władcę Dynastii Xia, na skorupie wielkiego żółwia z rzeki Luo. A może diagram pojawił się razem ze statkiem kosmicznym innej cywilizacji? Nie można tego wykluczyć i prawdę mówiąc jest to bardziej wiarygodne niż wersja z żółwiem. Ponieważ formuła zawarta w magicznym kwadracie Luo Shu obejmuje wszystkie energie, nie trzeba jej modyfikować. Północ jest północą, niezależnie gdzie się znajdujesz. Wyjątkiem są bieguny. W rzeczywistości Ziemia jest jedynie pyłkiem we Wszechświecie.

4     9     2
3     5     7
8     1     6

Magiczny kwadrat Luo Shu

SKUTKI MODYFIKACJI BA GUA

Jeżeli Ba Gua miałoby być powierzchowną mapą energii jakiegoś miejsca, biorącą pod uwagę siłę pięciu elementów w ośmiu kierunkach, to trzeba by je zmodyfikować zgodnie z szerokością geograficzną, lokalnymi wiatrami i innymi warunkami klimatycznymi.

Luo Shu jest mapą energetyczną określonej przestrzeni zdefiniowanej pozycjami góry i wody. Jeżeli taką przestrzenią staje się nasz dom, to jest on określony swoją orientacją i datą ukończenia budowy. Tego nie trzeba zmieniać.

Modyfikacja Ba Gua wpływałaby na rodzaj energii płynącej z każdego z ośmiu kierunków. Ponieważ Luo Shu nie jest modyfikowane, lokalizacje gwiazd w ośmiu kierunkach nie zmieniają się. Gdy badamy Feng Shui budynku, najważniejszą rolę odgrywają gwiazdy skierowania i osadzenia. Gwiazda skierowania odpowiedzialna jest za bogactwo, podczas gdy gwiazda góry - za zdrowie mieszkańców domu. Gwiazda czasu oznacza podstawową energię tego miejsca.

Podstawowa natura jakiegoś sektora w domu może harmonizować z gwiazdami lub nie. Wpływa to na możliwości działania tych gwiazd w danym miejscu. Domy z takim samym wykresem gwiazd mogą się różnić w zależności od lokalizacji i nie potrzeba wiele, aby poczuć tą różnicę.

SZKOŁA OŚMIU DOMÓW

Ta szkoła Feng Shui używa czegoś co nazywamy "Ośmioma Wędrującymi Gwiazdami".

Cztery pomyślne gwiazdy:
  • Sheng Qi (Pomyślność)
  • Tian Yi (Niebiański Lekarz)
  • Yan Nian (Długowieczność)
  • Fu Wei (Stabilność)
Cztery niepomyślne gwiazdy:
  • Jue Ming (Śmierć)
  • Wu Gui (Pięć Duchów)
  • Liu Sha (Sześć Demonów)
  • Huo Hai (Pech)

Lokalizacja tych gwiazd oparta jest na formułach liczb Xian Tian Ba Gua i Luo Shu. Ponieważ nie modyfikujemy Xian Tian Ba Gua ani Luo Shu, nie powinniśmy i tu nic zmieniać.

KONKLUZJA

Zdrowy rozsądek mówi nam, że są różnice między Północną Półkulą a Południową Półkulą. Feng Shui polega na zdrowym rozsądku, ale oczywiście to jest coś więcej niż tylko zdrowy rozsądek. Na Półkuli Północnej lubimy budować domy na południowych zboczach gór i mówimy że jest to dobre feng shui w znaczeniu że miejsca te czerpią dobrą energię. Czy możemy to samo uczynić dla Półkuli Południowej? Na Półkuli Południowej kierunek wiatrów i prądy oceaniczne różnią się od tych na północy. Wiemy że wiatr i woda są dwoma składnikami feng shui. Dlaczego więc mówimy że teorie feng shui używane na północy mogą być zastosowane bez modyfikacji na południu? Czyż nie jest to jakaś arogancja? Odpowiedź jest prosta: Zasady są niezmienne. To co się zmienia, to formy (środowisko), a nie wykresy gwiazd.

Musimy przyjąć, że istnieją różnice i modyfikacje są konieczne. Prawdą jest też, że formuły są niezmienne. Możemy napotkać różnice w rzeczywistych formach terenu, które mają bezpośredni wpływ na energie danego miejsca (gwiazdy). Musimy więc wiedzieć co można a czego nie można zmienić i dlaczego.

Mistrzowie Feng Shui, którzy przekazywali swą wiedzę w formie pisanej, nie mieli doświadczenia z miejscami innymi niż Chiny (Państwo Środka). Nasza hipoteza, że Feng Shui może być praktykowane w oparciu o te same metody we wszystkich częściach świata, z niewielką tylko modyfikacją siły poszczególnych energii kierunkowych, jest logiczną dedukcją. Trzeba to jeszcze zweryfikować za pomocą eksperymentów.

1. napis
2. Fu Xi był legendarnym pierwszym władcą (3322 pne. ?)
3. Król Wen był założycielem Dynastii Zhou (1143 pne.)
4. Mistrz Lai Bu Yi (Dynastia Sung) używał również 28 konstelacji.
5. Dziewięć gwiazd nosi takie same nazwy jak te używane w Zi Wei Dou Shu, wynalezione prawdopodobnie przez Chen Bo za
    czasów wczesnej Dynastii Sung.
6. Metoda jest znana jako "Da Xuan Kong" napis 1
7. Feng Shui Correspondence Course - Stopień Zaawansowany - Joseph Yu.

ODNIESIENIA

napis
Powyższy artykuł przetłumaczyła Małgorzata Gałkowska-Błądek.
Oryginał znajduje się na stronie Mistrza Josepha Yu