風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...
Artykuł napisany przez Josepha Yu

To jest najważniejszy artykuł w książce Mistrza Shen'a. Niestety wielu ludzi uważających się za praktyków Xuan Kong Feng Shui, albo nie studiowało tego artykułu, albo też nie zrozumiało płynącej zeń nauki. Dlatego przetłumaczyłem to na angielski,
aby wszyscy mogli zrozumieć prawdziwe Xuan Kong Feng Shui. To pomoże również współczesnym Chińczykom mającym problemy ze zrozumieniem starszych zapisów chińskich.

Qing Nang Xu mówi, "Bóg smok na górze nie wchodzi do wody, (oraz) bóg smok w wodzie nie wchodzi na górę".

To zdanie jest kluczem do dobra i zła i do szczęścia oraz nieszczęścia. To są najważniejsze drzwi prowadzące do teorii Xuan Kong. Góra zajmuje się ludźmi, podczas gdy woda zajmuje się bogactwem. To czy bóg smok jest łaskawy, czy nie, - ma ogromny wpływ na wszystko. Jeżeli smoki są przypadkowo odwrócone, zrani to ludzi i spowoduje straty finansowe. Przyniesie to setki nieszczęśliwych zdarzeń. Dlatego bóg smok przypisany do wykresu góry, nie może wchodzić do wody. Gwiazda wang (wibrująca) musi być umieszczona na wysokiej górze i na solidnym lądzie. Bóg smok przypisany do wykresu wody, nie może wchodzić na górę. Gwiazda wang (wibrująca) musi być umieszczona w stawie, rzece albo tam gdzie jest nisko i wilgotno [Nota 1]. To jest ważna zasada aranżacji gwiazd góry i skierowania. Nie powinno się ich zamieniać miejscami.

Teraz zilustruję to na przykładzie skierowania Xin, osadzenia Yi, w Okresie 7. Reszta jest podobna. Aby zaaranżować górskie smoki, widzimy że 5 w wykresie czasu jest po stronie góry {pałac osadzenia}. Wpisujemy 5 do centrum (po lewej stronie gwiazdy czasu). Ponieważ Yi jest yin, porusza się do tyłu. Lecąca gwiazda 7 przybywa więc jako góra {w pałacu osadzenia}. 7 będąca gwiazdą rządzącą, jest wang {wibrującą} qi. 8 jest przypisane do Kun. 8 jest przyszłym sheng qi. Dlatego kierunki 7 i 8 muszą być topograficznie wysokie. Jeżeli 9 w Kan również napotyka wyżynę, to górskie smoki są na właściwym miejscu. Gdy sheng i wang qi leżą na wyżynach, jest to pomyślne dla płodności ludzi. Osłabiająca qi 6 jest w kierunku Xun. Martwa qi 4 jest w kierunku Qian. Jeżeli kierunki Xun i Qian są położone wysoko, to osłabiająca i martwa qi zyska władzę. Dlatego właściwe jest mieć wodę
w kierunkach Xun i Qian. Wtedy osłabiająca i martwa qi umieszczone są w wodzie, a sha jest wyeliminowane.wykres energii Aby zaaranżować wodne smoki, widzimy że w wykresie czasu 9 jest po stronie skierowania. Wpisujemy 9 do centrum (po prawej stronie gwiazdy czasu). Ponieważ 9 jest Ding, yin - to porusza się do tyłu. Lecąca gwiazda 7 w wykresie skierowania pojawia się na skierowaniu. 7 jest wibrującą (wang) qi Okresu 7. 8 jest w Qian i jest przyszłym sheng qi. Dlatego jeżeli w kierunkach Dui i Qian jest woda, wodne smoki są na właściwych pozycjach. Gdy sheng i wang qi jest w wodzie, wskazuje to na żywotne źródło bogactwa. 6 jest osłabiającą qi, a 5 i 4 są martwą qi. Jeżeli tam jest woda, to osłabiająca i martwa qi zyska siłę a sha jest zachowane. Dlatego trzy kierunki Gen, Li i Kan powinny być wysokie i nie powinno tam być wody.
W tym przypadku osłabiająca i martwa qi umieszczona zostanie na wyżynie.

Musimy zaznaczyć, że podczas aranżacji wodnych smoków, smoki sheng i wang powinny być umieszczone w wodzie. W tym samym czasie, gdy aranżujemy górskie smoki, osłabiające i martwe powinny być również umieszczone w wodzie. Możemy zauważyć, że woda w kierunkach Dui i Qian może załatwić nam dwie sprawy naraz. Z drugiej strony, jeżeli są góry w kierunkach Zhen, Kun i Kan, są one umieszczone prawidłowo.

W zasadzie, gdy możesz rozróżnić słabość i żywotność pięciu elementów zawartych w smokach [Nota 2], to nie tylko możesz uniknąć wsadzania (czasowych wodnych gwiazd) na górę i topienia (czasowych górskich gwiazd) w wodzie, ale otwiera się przed tobą cudowne stosowanie góry i eliminowanie sha.

Nota 1: Jasne jest, że preferujemy rzeczywistą wodę, nie nizinę. W miastach za wodę można uznać również drogi.

Nota 2: Osłabianie i żywotność pięciu elementów zawartych w bogach smokach - pięć elementów odnosi się do elementu wody
i góry. Woda i góra mogą być również kategoryzowane jako pięć typów ze względu na swój kształt. Ponieważ 7 jest metalem, najlepszą wodą dla 7 będzie woda w kształcie żywiołu ziemi lub metalu. Najgorsza będzie woda w kształcie ognistym. Chociaż 8 jest ziemią, woda w ognistym kształcie jest niewłaściwa, ponieważ jest to zła forma wody. Woda w kształcie ziemistym jest najlepsza. Mistrz Shen chciał przedstawić ważność rozpatrywania form w związku z gwiazdami.

Komentarz: W tym przykładzie trzeba dodać jeszcze komentarz. Aby używać tej techniki, najważniejszą sprawą jest wspieranie gwiazd sheng i wang. Jeżeli równocześnie możemy wyeliminować sha, to będzie wspaniale. Posiadanie wody w kierunkach Dui
i Qian załatwi te sprawy. Posiadanie góry w kierunkach Zhen, Kun i Kan, również służy obu celom. Jednak gdy mamy górę
w Gen, da ona siłę martwej qi 2, powodującej choroby. Dla Li góra jest właściwa. Chociaż 1 jest martwą qi, jest to qi użyteczna.

W Feng Shui Research Center będziesz się uczyć technik Xuan Kong na wyższym poziomie, nieosiągalnym w innych szkołach.

Powyższy artykuł przetłumaczyła Małgorzata Gałkowska-Błądek.
Oryginał znajduje się na stronie Mistrza Josepha Yu