風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...Artykuł napisany przez Raymonda Lo
listopad 2009

2012 Ostatnio spore zainteresowanie opinii publicznej budzi teoria znaczenia daty 21 grudnia 2012 roku. Jeszcze więcej rozgłosu przyniósł tej teorii film pod tytułem "2012". W filmie tym John Cusack spotyka w Parku Yellowstone pewnego człowieka, który twierdzi że przepowiednia końca świata ukryta była w Biblii, w kalendarzu Majów i w wyroczni I Ching...

Powiązanie między I Ching i rokiem 2012 opublikowane zostało w książce "The Invisible Landscape: Mind, Hallucinogens and the I Ching" napisanej przez Terence McKenna, zmarłego w 2000 roku. Inspiracją autora był układ 64 heksagramów I Chingu Króla Wena (Księga Przemian). W wyroczni I Ching, Król Wen użył pewnej sekwencji w aranżacji 64 heksagramów; zaczynając od Nieba (Twórczość) i Ziemi (Biorczość) jako dwóch pierwszych heksagramów, potem kontynuując przez 60 kolejnych heksagramów ułożonych w 30 parach, aby zakończyć parą Woda ponad Ogniem (Po Dokonaniu) i Ogniem ponad Wodą (Przed Dokonaniem). Sekwencja ta miała reprezentować różne etapy rozwoju świata od początku z Niebem i Ziemią do końca z Ogniem ponad Wodą.

Zainspirowany tą sekwencją McKenna przyporządkował wartości matematyczne każdej z 384 linii (yao) 64 heksagramów i otrzymał krzywą, która - jak twierdzi - odzwierciedla w czasie ważne wydarzenia w historii świata. Każdy wzniesienie i obniżenie tej linii wydaje się korelować z ważnymi etapami rozwoju ludzkiej cywilizacji. On nazwał tę teorię Falą Czasu i wynika z tego, że jeśli przeliczymy 384 linii heksagramów Króla Wena na czas, to według tej teorii znajdziemy przedziały czasowe wielkich wydarzeń na Ziemi. Najważniejszym aspektem jest tu założenie, że jeśli wyznaczymy datę 21 grudnia 2012 jako koniec otrzymanej krzywej, wszystkie maksima i minima odpowiadają znaczącym wydarzeniom w historii ludzkości.
Stąd też McKenna uznał datę 21 grudnia 2012 jako dzień końca świata - otrzymana matematyczna krzywa sięga wtedy swojego minimum.

I Ching jako taki nie przewiduje roku 2012 jako końca świata. Można powiedzieć, że co najwyżej zainspirował McKennę do wynalezienia teorii Fali Czasu. Pierwotne znaczenie ostatnich dwóch heksagramów - Po Dokonaniu i Przed Dokonaniem - nie ma nic wspólnego z końcem świata. Przeciwnie, jest tu właśnie sugestia, że nie ma żadnego końca, ponieważ przemiana jeszcze się nie dokonała. To jest jak w wielu cyklicznych przemianach w naturze, gdy kończy się jeden rok złożony z czterech pór roku, zaczyna się kolejny rok ze swoimi czterema porami. Tak więc stwierdzenie jakoby I Ching miał przepowiadać koniec świata w 2012 roku jest nieprawdziwe i nie fair.

Czy jest zatem w I Ching cokolwiek co mogłoby wiązać się z taką ideą końca świata?
Myślę że najbardziej pasuje tu "Supreme World Order principles" - zbiór zasad wynalezionych przez Shao Yong'a z Dynastii Sung. Shao Yong był ekspertem w I Ching i wynalazł on system liczenia czasu w postaci podziału na Yuan, Yun i Shi.

      1 Yuan = 12 Huai
      360 Yun (12 x 30)
      4320 Shi (12 x 360)
      129600 year (4320 x 30)

Shao Yong podzielił również Epoki na 64 Okresy, zgodnie z 64 heksagramami. Sekwencja 64 heksagramów, której użył, jest taka sama jak u Króla Wena, z Niebem i Ziemią na początku. Jednak liczba lat przypisanych do każdego Okresu jest bardzo duża.
Na przykład -

Okres 1       Niebo - 60.000 Yuan
                   (60.000 x 129.600 = 7.776.000.000 lat)
                   początek Ziemi

Okres 2       Ziemia - 3600 Yuan
                   (3600 x 129.600 = 466.560.000 lat)
                   Czasy starożytne

Okres 3       Woda na Grzmocie - Początkowa Trudność - 1000 Yuan
                   (1000 x 129.600 = 129.600.000 lat)
                   Powstawanie kontynentów i oceanów

Okres 4       Góra na Wodzie - Młodzieńcza Głupota - 124 Yuan
                   (124 x 129.600 = 22.749.000 lat)
                   Rośliny i wegetacja

Okres 5       Woda nad Niebem - Czekanie - 36 Yuan
                   (36 x 129.600 = 6.678.600 lat)
                   Pojawienie się istot żywych

Okres 6       Niebo nad Wodą - Spór - 10 Yuan
                   (10 x 129.600 = 1.296.000 lat)
                   Wielki potop

Okres 7       Ziemia nad Wodą - Wojsko - 5 Yuan
                   (5 x 129.600 = 648.000 lat)
                   Pojawienie się człowieka

Okres 8       Woda na Ziemi - Trzymanie się razem - 1 Yuan
                   129.600 lat
                   Cywilizacja człowieka - obecnie jesteśmy około środka

Okres 9 do 57     od Trzymania się razem do Wiatru - 50 Yuan
                   (50 x 129.600 = 6.480.000 lat)
                   Kontynuacja cywilizacji człowieka

Okres 58      Jezioro - 5 Yuan - 648.000 lat
                   Schyłek człowieka

Okres 59      Rozproszenie - 10 Yuan - 1.296.000 lat
                   Wielki potop

Okres 60      Ograniczenie - 36 Yuan - 4.665.600 lat
                   Zanik gatunków

Okres 61      Wewnętrzna Prawda - 124 Yuan - 16.070.400 lat
                   Rośliny nie mogą rosnąć

Okres 62      Przewaga Małego - 1000 Yuan - 129.600.000 lat
                   Zatapianie się kontynentów

Okres 63      Po Dokonaniu - 3600 Yuan - 466.560.000 lat
                   Koniec planety Ziemi

Okres 64      Przed Dokonaniem - 60.000 Yuan - 7.776.000.000 lat
                   Koniec czasów

Razem         129.600 Yuan

Według tego systemu obecnie znajdujemy się w środku Okresu 8, więc przed nami jest jeszcze jakieś 60.000 lat, zanim wejdziemy w następny Okres. A potem wciąż jest jeszcze wiele Okresów przed nami zanim ludzkość wymrze i świat się skończy. Idea leżąca u podstawy tych założeń jest podobna do teorii Fali Czasu, ale Shao Yong przyjął znacznie większe przedziały czasu.

Oprócz klasyfikacji czasu na Yuan 129.600 lat, Shao Yong przyporządkował również heksagramy do każdego roku. Rok 2012 reprezentowany jest przez heksagram numer 24 - Ziemia ponad Grzmotem - Powrót. Heksagram ten oznacza odnowę, początek nowej fazy.

I Ching jest również narzędziem dywinacji i wyrocznią. Można go użyć do znalezienia odpowiedzi na pytania. Tak więc i ja zapytałem I Ching; zadałem następujące pytanie:
Czy w roku 2012 nastąpi katastrofa niszcząca Ziemię?

Zadałem to pytanie 17 listopada 2009, w dniu Ognistego Tygrysa (Drzewo), miesiącu Świni Drzewo (Woda).

Otrzymałem następujący heksagram - Góra ponad Grzmotem (Kąty Ust, Żywienie) zmieniający się w Ogień ponad Jeziorem (Przeciwieństwo)

                             P Tygrys (Drzewo)    /
                             Ź Szczur (Woda)      //   D Wąż (Ogień)
W Kogut (Metal)     B Pies (Ziemia)        X    Temat
                             B Smok (Ziemia)      //
P Królik (Drzewo)    P Tygrys (Drzewo)   X
                             Ź Szczur (Woda)      /    Orzeczenie

Rodzina heksagramów: Wiatr (Drzewo)

P - Paralela
Ź - Źródło
W - Władza
B - Bogactwo
D - Dzieło

Interpretacja:

1. Planeta Ziemia jest Tematem i jest elementem Ziemi, jest słaba w miesiącu Wody i dniu Drzewa.

2. Druga linia jest aktywnym Drzewem atakującym linię Tematu Ziemię, Drzewo zmienia się z Tygrysa na Królika, co oznacza "Ruch naprzód" i określa atak jako poważny. To jest linia Paraleli i można ją interpretować jako ludzi, nas samych, którzy przypuścili taki atak na Ziemię. Prawdopodobnie naszymi błędami wywołamy poważne szkody w naturze.

3. Linia Tematu jest aktywna i generuje W (Władzę) Metal do walki z Paralelą Drzewem, ale Drzewo jest silne i ma wsparcie ze strony dnia i miesiąca. W (Władza) może oznaczać prawo, rząd i regulacje mające hamować globalne ocieplenie, ale te działania będą za słabe aby być efektywne.

4. Element Ziemi potrzebuje wsparcia Ognia (Dzieła), ale Ogień nie występuje w heksagramie. Ukryty element Ognia w Wężu jest na 5 linii, pod elementem Wody. Dzień Drzewa pomaga trochę Ogniowi, ale pora roku należy do Wody nie sprzyjającej Ogniowi. Stąd siła Ognia (Dzieło) jest bardzo mała. Dzieło (D) można interpretować jako plany ratowania naszej planety przed dalszym zniszczeniem. Te plany są kiepskie i ciężkie w realizacji.

5. Heksagram pokazuje szkody uczynione przez Paralelę, co oznacza że my sami powodujemy te szkody. Wygląda więc na to, że globalne ocieplenie zintensyfikuje się, ale nie ma oznak takiego końca świata, jaki przedstawiany jest w takich filmach jak 2012 czyli zderzenie z kometą, burza na Słońcu, przebiegunowanie itd.


Nie mogę także pominąć oceny dnia 21 grudnia 2012 pod kątem Czterech Filarów Przeznaczenia.

    Dzień            Miesiąc            Rok

Ogień Yang     Woda Yang    Woda Yang     

    Smok             Szczur             Smok      
   Ziemia              Woda             Ziemia

To będzie rok Smoka Wody Yang, gdzie Smok jest magazynem Wody i równocześnie silną Ziemią. Lata Smoka kryją zazwyczaj większa szansę trzęsienia ziemi - jednym z przykładów jest trzęsienie ziemi w Chinach (Tangshan) w 1976 roku z dużą ilością ofiar, to był rok Smoka Ognia Yang.

Woda Yang to woda oceanu, ona jest szczególnie silna w miesiącu Szczura w grudniu. Z podwójną Wodą Yang w niebiańskich pniach w starciu z Ogniem Yang w tym dniu oraz z podwójnym Smokiem w ziemskich konarach próbującym tworzyć półukład Wody ze Szczurem - nie zdziwi nas, gdy w tym miesiącu pojawi się trzęsienie ziemi i zalanie lądu wodą. W roku Smoka i miesiącu Szczura Trzy Shar są na południu - SE3, S2 i SW1, a Wędrująca Gwiazda pokazuje 5 i 3 na SE. 3 to trzęsienie ziemi, 5 to nieszczęścia, więc nic dziwnego że w grudniu 2012 w regionach południowych i południowo wschodnich może nastąpić trzęsienie ziemi i powódź. Nie ma jednak zapowiedzi jakoby miało nastąpić zniszczenie w skali świata.

2012Powyższy artykuł jest moim tłumaczeniem artykułu Mistrza Raymonda Lo.
Małgorzata Gałkowska-Błądek
Oryginał znajduje się na stronie Mistrza Raymonda Lo