風水  Konsultacje Feng Shui

Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Podaruj sobie bezpieczną przystań...
Podążaj za swoimi marzeniami...
Zadbaj o pomyślność
swojej firmy...
Ciesz się
harmonią i pięknem
Twojego otoczenia...


logo fsrc

Feng Shui Research Center (FSRC) - Polska

(Centrum Badawcze Feng Shui w Polsce)


Uwaga: poniższy Kurs Ba Zi przeznaczony jest dla osób całkowicie początkujących lub pragnących zająć się astrologią Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi) raczej hobbystycznie. Jeśli zamierzasz zostać profesjonalnym konsultantem Ba Zi, zaleca się uczestniczenie w Kursie Ba Zi Professional (ten kurs omówiony jest poniżej Kursu Basic).


Basic Kurs Ba Zi

korespondencyjny kurs astrologii ba zi

Kurs jest w postaci elektronicznej (ebook).

Autorem kursu jest Mistrz Joseph Yu.Jak kupić:

- można przystąpić w dowolnym momencie, nie obowiązuje terminarz

- zapisujesz się na kurs (klikając "Zapisz mnie")

- czekasz na moje potwierdzenie i dane
 do wpłaty

- opłacasz kurs i po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz dostęp do kursu

- w ciągu 6 miesięcy od zakupu przysługuje Ci 2 x 90 minut na pytania przez Skype.


Zapisz mnie                  Cena: 899 PLN


Lekcja 01 - Podstawy: Yin i Yang, Pięć Przemian, Tian Yuan, Di Yuan, Ren Yuan

Lekcja 02 - Czas - Nieskończona Spirala: Cykl 60-ciu Jia-Zi, Jie i Qi, Kalendarz Słoneczny, Czas Słoneczny

Lekcja 03 - Cztery Filary: Obliczanie Filaru Roku, Obliczanie Filaru Miesiąca, Obliczanie Filaru Dnia, Obliczanie Filaru Godziny

Lekcja 04 - Obliczanie wieku wejścia w Filary Szczęścia: Wyznaczanie Filarów Szczęścia, Szczęście Roczne

Lekcja 05 - Cykle Pięciu Przemian: Cykl Tworzenia, Cykl Kontroli, Przeciw-tworzenie i Przeciw-kontrola

Lekcja 06 - Kombinacje i Konflikty Niebiańskich Pni: Pięć Kombinacji, Cztery Konflikty

Lekcja 07 - Kombinacje i Konflikty Ziemskich Konarów: Sześć Kombinacji, Sześć Konfliktów, Kombinacje Trójkątne, Kombinacje Kierunkowe, Trzy Kary, Sześć Szkód

Lekcja 08 - Cztery Pory Roku a Pięć Przemian: Dwanaście Etapów Życia, Żywotny, Gotowy, Odchodzący, Uwięziony i Martwy

Lekcja 09 - Liu Shen (Sześć Bóstw): Sześć Bóstw, Władza, Źródło, Bogactwo, Dzieło, Paralela

Lekcja 10 - Dziesięć Bóstw: Dziesięć Bóstw, Właściwa i Niewłaściwa Władza, Właściwe i Niewłaściwe Źródło, Właściwe i Niewłaściwe Bogactwo, Łagodne i Drastyczne Dzieło, Przyjazna i Nieprzyjazna Paralela

Lekcja 11 - Właściwa i Niewłaściwa Władza: Wprowadzenie, Właściwa Władza, Niewłaściwa Władza

Lekcja 12 - Właściwe i Niewłaściwe Źródło: Właściwe Źródło, Niewłaściwe Źródło

Lekcja 13 - Właściwe i Niewłaściwe Bogactwo

Lekcja 14 - Łagodne i Drastyczne Dzieło: Łagodne Dzieło, Drastyczne Dzieło

Lekcja 15 - Przyjazna i Nieprzyjazna Paralela: Przyjazna Paralela, Nieprzyjazna Paralela

Lekcja 16 - Sześć Bóstw i Członkowie Rodziny: Matka, Mąż, Żona, Ojciec, Potomstwo, Rodzeństwo


Lekcja 17 - Sprawy Rodzinne: Pałac Rodziców, Pałac Małżeństwa, Pałac Dzieci, Środowisko Rodzinne i Otoczenie

Lekcja 18 - Pałac Życia i Czas Poczęcia: Pałac Życia (Ming Gong), Czas Poczęcia (Tai Yuan)

Lekcja 19 - Zasada Równowagi: Siła Dnia Mistrza, Określanie Siły, Zasada Równowagi

Lekcja 20 - Bóstwa Pomyślności, Bóstwa Nieszczęścia: Definicje, Słaby Dzień Mistrz, Silny Dzień Mistrz

Lekcja 21 - Życia Niezwykłe: Ekstremalnie Słaby Dzień Mistrz, Typ Posłuszny Władzy, Typ Posłuszny Synowi (Dziełu), Typ Posłuszny Bogactwu
Ekstremalnie Silny Dzień Mistrz, Trend Drzewa, Trend Ognia, Trend Ziemi, Trend Metalu, Trend Wody, Posłuszny Intensywności, Posłuszny Sile
Fałszywe Posłuszeństwo

Lekcja 22 - Typ Główny I: Typ Właściwej Władzy, Typ Niewłaściwej Władzy

Lekcja 23 - Typ Główny II: Typ Właściwego Źródła, Typ Niewłaściwego Źródła

Lekcja 24 - Typ Główny III: Typ Właściwego Bogactwa, Typ Niewłaściwego Bogactwa

Lekcja 25 - Typ Główny IV: Typ Łagodnego Dzieła, Typ Drastycznego Dzieła

Lekcja 26 - Typ Główny V: Typ Wibrujący, Typ Ultra Wibrujący

Lekcja 27 - Życia Niezwykłe: Typ Transformacji, Transformacja w Ziemię, Transformacja w Metal, Transformacja w Wodę, Transformacja w Drzewo, Transformacja w Ogień

Lekcja 28 - Okresy Szczęścia: Dziesięcioletnie Okresy Szczęścia, Szczęście Roczne

Lekcja 29 - Analiza Kariery

Lekcja 30 - Analiza Charakteru

Dodatek I Bóstwa i Demony

Dodatek II Choroby

Uwaga: poniższy Kurs Professional Ba Zi przeznaczony jest dla osób pragnących zająć się chińską astrologią Ba Zi (Czterech Filarów Przeznaczenia) zawodowo. Kurs jest w dwóch częściach. Po ukończeniu obu części, otrzymuje się dyplom uczestnictwa. Po samodzielnej praktyce lub po dodatkowych warsztatach albo prywatnym mentoringu, można przystąpić u mnie do egzaminu i otrzymać oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu konsultanta astrologii Ba Zi. Koszt takiego egzaminu wynosi 300 PLN za jedno podejście. Egzamin polega na samodzielnym i prawidłowym opracowaniu dwóch wykresów Ba Zi, przesłanych przeze mnie.


Professional Ba Zi 

profesjonalny kurs astrologii chińskiej ba zi

Jak kupić:

-  wybierasz dogodny termin w Kalendarzu wydarzeń

- kontaktujesz się ze mną celem
sprawdzenia czy są wolne miejsca

- zapisujesz się na kurs (klikając "Zapisz mnie")

- czekasz na moje potwierdzenie i dane
 do wpłaty

- opłacasz kurs i po zaksięgowaniu wpłaty bierzesz udział w wybranym kursie

- w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej części kursu przysługuje Ci 3 x 90 minut na pytania przez Skype.


  • Technika czytania wykresów
  • Rodzaje wykresów, diagnozowanie i potrzeby
  • Choroby i przeciwdziałanie
  • Gwiazdy symboliczne
  • Spirala czasu, zaglądanie w przyszłość
  • Wiele przykładów z życia
  • Dobieranie kariery i ważne decyzje życiowe
  • Analiza porównawcza par
  • Technika pracy z klientem

Kurs jest przygotowany przez Mistrza Josepha Yu
a przedstawiony przeze mnie. Materiał podzielony jest na dwie części. Prowadzony jest jako wykład z pokazem slajdów. Slajdy w postaci PDF udostępniane są uczestnikom. Kurs odbywa się on-line (przy pomocy Skype oraz platformy szkoleniowej). Wszystkie wykłady są nagrywane i uczestnicy mają dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez 12 miesięcy od rozpoczęcia części I, z możliwością odpłatnego przedłużenia. Każda część to około 12 godzin wykładowych (1 godzina wykładowa to 45 minut). Po ukończeniu drugiej części, wręczany (lub wysyłany) jest certyfikat uczestnictwa. 

Cena części I: 1990 PLN

Cena części II: 1990 PLN


Zapisz mnie na I część


Zapisz mnie na II część


  Prywatny mentoring

zakończenie nauki

Wspaniałe rozwiązanie dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę albo nabrać większej biegłości. Umawiasz się na prywatne spotkania przez Skype; można również skorzystać z platformy szkoleniowej i pokazu slajdów. Możesz pytać o co tylko chcesz z dziedziny astrologii Ba Zi. Możesz wyjasniać swoje wątpliwości albo poradzić się w sprawie swojej konsultacji.

Jak kupić:

- kontaktujesz się ze mną mailowo i przedstawiasz zakres tematyki, którą chciałbyś (chciałabyś) omówić

- wpłacasz ustaloną kwotę i wybieramy dogodny termin spotkania (pieniądze muszą zostać zaksięgowane przed spotkaniem)


Koszt:

- odpowiedzi na pytania z zakresu kursu astrologii Ba Zi - 300 PLN/90 minut

- pomoc przy konsultacji - cena zależna od zakresu


Opinia uczestnika mentoringu